Yindii.com -- Thai Web Site for Education and Business
Yindii Home
Subjects

เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์
สุขภาพ
ภูมิศาสตร์
ดาราศาสตร์
ดนตรี
สังคม
Study Guide

Resources

Unit Converter
เทียบมาตราสิ่งต่างๆ


Weather Calculator
เทียบอากาศ


Ideal Gas Law
แก้ปัญหาในระบบออนไลน์


Body Surface
การหาพื้นที่ผิวของร่างกาย
ใส่นํ้าหนักและส่วนสูง

Biopolymer Calculator
เครื่องคิดเลขไบโอโพลี่เมอร์

The Site

Yindii Home
Yindii English Club
Yindii ReferenceYindii School Zone > ชีววิทยา


 เว็บไซต์ไทย
Aquatic Animals ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ ในประเทศไทย เช่น ปลาน้ำจืด ปลาทะเล โลกของสัตว์น้ำ และโลกของพืชน้ำ
SIAMGURU_COM รวมลิ้งค์มากมายที่น่าสนใจเกี่ยวกับชีววิทยา
BRT โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย การวิจัยพื้นฐานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ข้อมูลโครงการ คู่มือรับทุนโครงการวิจัย/ทุนวิทยานิพนธ์ ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
EWS home page รวมเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
biotechnology เว็บไซต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ ที่รวบรวมเอาเว็บไซต์ต่างประเทศ ที่มีชื่อเสียงทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
The Bangkok Biomaterial Center ศูนย์เนื้อเยื่อชีวภาพกรุงเทพ(ธนาคารเนื้อเยื่อ หรือคลังเนื้อเยื่อ) เป็นศูนย์เพื่อศึกษาวิจัยและ และกระจาย จ่ายแจกเนื้อเยื่อและไขกระดูก รวมทั้งอวัยวะ เพื่อประโยชน์ทางการวิจัยและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
BIOTEC ศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ แห่งชาติ ให้ข้อมูลประวัติความเป็นมา
Melioidosis การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ ข้อมูลพันธุกรรมของจุลินทรีย์ ชีวเคมี การติดเชื้อจากจุลินทรีย์ นิเวศน์วิทยา วัคซีน
bdmthai.com เนื้อหาและสาระเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่ชุ่มน้ำ การอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชป่า สัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์และพื้นที่สงวนชีวมณฑล
seaworld สัตว์กลุ่มปะการัง พืชและสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดอื่นๆ สัตว์มีกระดูกสันหลัง
fungi เรื่องของสาหร่าย สกุลต่างๆ
pe13member สาระน่ารู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา แนะนำการออกกำลัง การเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความรู้เรื่องวิทยาศาตร์การกีฬาของการเป็นผู้ฝึก โภชนาการกับการกีฬา และกีฬาเวชศาสตร์
ipst.ac.th เกี่ยวกับสสวท. ส่วนวิชาการและสนับสนุนวิชาการของสสวท. สารสนเทศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพิเศษ
buu.ac.th พิพิธภัณฑ์สัตว์ และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานีวิจัยย่อย
school.biotec วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ซึ่ง ให้ความรู้ด้าน ชีววิทยา และสิ่งมีชีวิต เช่น กำเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต จุลินทรีย์ ระบบนิเวศวิทยา รวมถึงการจำแนกสิ่งมีชีวิต
wetlab ข้อมูลและรายละเอียดวิธีการ และผล การวิจัยเรื่อง ผลกระทบจากการถางป่าริมฝั่งลำธาร ต่อโครงสร้างชุมชน สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในแหล่งน้ำจืด
homevidya ที่รวมเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทั่วไป บทความ บทความวิชาการ ทริป เทคนิคต่างๆ ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ แนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ราคาคอมราคามือถือ รวมรูปวิทยาศาสตร์ รูปแบคทีเรีย ไดโนเสาร์ กระดานถามตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และรวบรวมหนังสืออนไลน์ทั้งวิชาการและทั่วไป รวบรวมหนังเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
kidkon.com รวมเรื่องวิทยาศาสตร์ ทั้งเคมี ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมุทรศาสตร์ ข้อมูลนักวิจัยไทย ข่าวสารวิทยาศาสตร์ และประวัตินักวิทยาศาสตร์
Thaibug ความหลากชนิดของมวนน้ำจืดในลำห้วยหญ้าเครือและลำห้วยพรมแล้งอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
Quizy ให้บริการข้อมูลพร้อม ถาม-ตอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และความรู้เรื่อง กลศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา พร้อมเว็บบอร์ดเพื่อถามตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
Freshwater Biomonitoring studies รวบรวมงานวิจัยด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ประมวลภาพการทำงาน และข้อมูลที่น่าสนใจ ด้านชีววิทยาน้ำจืด และการตรวจวัดสิ่งมีชีวิตในน้ำจืด
Cytogenetic studies โครงการศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ของสัตว์ และพรรณไม้บางชนิด ในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน
Biotechnology KMIT'L แลกเปลี่ยนความเห็น และถามตอบ ทั้งวิทยาศาสตร์
Biology and Ecology of Coral Reef รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับชีววิทยาและนิเวศวิทยาของปะการัง
Aquatic Animals ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ ในประเทศไทย เช่น ปลาน้ำจืด ปลาทะเล โลกของสัตว์น้ำ และโลกของพืชน้ำ
brt.biotec โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพ ในประเทศไทย การวิจัยพื้นฐานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ข้อมูลโครงการ คู่มือรับทุนโครงการวิจัย/ทุนวิทยานิพนธ์ ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
Gencd2001 คลังข้อมูลของวิชาคณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ ถูกอัดรวมลงแผ่น cd-rom 1-2 แผ่นจัดวางไว้ที่ห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนมายีมไปเปิดดูที่บ้าน หรือ สามารถดูคลังข้อมูลนี้ผ่าน คอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ในโรงเรียน
Digital Library for SchoolNet Thailand ความรู้เกี่ยวกับเรื่องชีววิทยาจาก Digital Library สำหรับ SchoolNet
ChulaOnline ค้นหาบทเรียนในแต่ละหลักสูตรด้วยการเลือก แผนการเรียนที่คุณต้องการทราบแล้ว คุณก็จะได้ทราบวิชาที่จะต้องเรียน และหัวข้อบทเรียน ในวิชานั้นๆ เพื่อทดลองเรียน ฟรี
108ideas.com ติวเตอร์วิชาหลักของมัธยมต้น มัธยมปลาย
SchoolNet Biology ความรู้เกี่ยวกับเรื่องชีววิทยาจาก Digital Library สำหรับ SchoolNet
Namtarn Science ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ และลิ้งค์
inScience ข่าวด้านวิทยาศาสตร์ ข้อมูล โพล เพลง และอื่นๆอีกมากมาย
Marine Science เว็บไซต์ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
KKU Biology โฮมเพจสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นภาควิชาชีววิทยา รวมทั้งการวิจัยและข้อมูลของนักศึกษา
Biotec.or.th ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 เว็บไซต์ต่างประเทศ
Biocrawler เริ่มต้นที่นี่ ถ้าคุณกำลังมองหาแหล่งค้นคว้าด้านชีววิทยา
Biology4Kids ข้อมูลทางด้านชีววิทยาแบบง่ายๆสำหรับเด็ก
Biology Project ข้อมูลทางด้านชีววิทยา และทัวร์ออนไลน์
Mysteries of Genetics กิจกรรมมากมายที่จะเรียนเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องพันธุกรรมรวมทั้งการท่องไปกับเรื่องของเซลล์
DNA ความรู้เกี่ยวกับดีเอ็นเอ รวมทั้งการทดลองดีเอ็นเอที่น่าสนใจ
Life Science Dictionary คำศัพท์มากกว่า1000 คำอธิบายเกี่ยวกับชีววิทยาที่สามารถค้นหาได้
DNA Learning Center เรียนรู้เพิ่มเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของดีเอ็นเอ


Back to Top Copyright (C) 2001 Yindii Dot Com Co., Ltd. All rights reserved.
Do not duplicate original material without prior consent of Yindii.co