Yindii.com -- Thai Web Site for Education and Business
Yindii Home
Subjects

เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์
สุขภาพ
ภูมิศาสตร์
ดาราศาสตร์
ดนตรี
สังคม
Study Guide

Resources

ภาษาอังกฤษ
แผนที่ประเทศต่างๆ

แผนที่ประเทศไทย

เทียบเวลาปัจจุบันเมืองต่างๆ
ทั่วโลก

ค้นหาลูกโลก

เส้นละติจูดและเส้นลองติจูด
ของเมืองต่างๆทั่วโลก


ดูการเพิ่มจำนวน
ประชากรโลก

The Site

Yindii Home
Yindii English Club
Yindii ReferenceYindii School Zone > ภูมิศาสตร์


 เว็บไซต์ไทย
 

Yindii Geography
Top Languages of the World: ภาษาที่คนส่วนใหญ่ใช้พูดกันจากทั่วโลกและรายชื่อประเทศที่ใช้ภาษานั้นๆ
Most Populous Cities: 50 อันดับเมืองที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นที่สุด
Most Populous Countries: 50 อันดับประเทศที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นที่สุด
Thai Provinces: ชื่อจังหวัดต่างๆของประเทศไทยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมทั้งจำนวน
ประชากรและพื้นที่ของแต่ละจังหวัด
Countries of the World: รายชื่อประเทศต่างๆทั่วโลกพร้อมชื่อเมืองหลวงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รวมทั้งคำคุณศัพท์และสัญชาติของบุคคลในแต่ละประเทศและยังรวมถึงแผนที่และธงประจำชาติ

index_map ความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์โลก การสร้างแผนที่ เครื่องหมายแผนที่ ระบบพิกัด การหาตำแหน่งของสถานที่บนพื้นผิวโลก
cityplanning เว็บไซต์เพื่อการผังเมือง GIS แผนที่ และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการวางแผนพัฒนา
T-Geography แหล่งรวมวิชาความรู้ด้านภูมิศาสตร์ กระทู้ด้านภูมิศาสตร์ที่น่าสนใจ ข่าวสาร และเหตุการณ์ต่างๆ เน้นด้านภูมิศาสตร์
earthteam2000 เว็บไซต์ทางด้านภูมิศาสตร์ แผนที่ ทั้งไทยและต่างประเทศ ข้อมูลสาระทางด้านภูมิศาสตร์
Introducting Thailand ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย เช่น ที่ตั้ง ภูมิอากาศ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ภาษา โดยแบ่งออกตามภูมิภาคต่างๆ
quake ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติแผ่นดินไหว การพยากรณ์แผ่นดินไหว แหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว
buffers_kku ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดต่าง ๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
soc_cmu ศูนย์บริการข้อมูลทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์บริการประจำส่วนภาคเหนือ
geograph ให้ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์สำหรับคนไทย
Phuket Culture เว็บไซต์บอกประวัติความเป็นมาของจังหวัดภูเก็ต ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพ
geovariety ข่าวสารด้านภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แหล่งท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เกร็ดความรู้ต่าง ๆ
earthquake หน่วยวิจัยแผ่นดินไหว : ข้อมูล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผ่นดิน โดยหน่วยวิจัยแผ่นดินไหวและการสั่นสะเทือน
SIAMGURU_COM รวมลิ้งค์มากมายที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์
universe รวมความรู้ทางด้าน ภูมิศาสตร์ earth science เช่น เรื่อง ของดิน ลม ฟ้า อากาศ และลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศ
lanna_thai ภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
Westofthai ภูมิศาสตร์ภาคตะวันตก
 เว็บไซต์ต่างประเทศ
National Geographic เว็บไซต์ของนิตยสารเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ที่ได้รับความนิยมในระบบ online
How far is it? เลือกสถานที่สองแห่งในโลก และค้นหาระยะทางระหว่างกัน
Amazon Interactive ข้อมูล  และเกมส์เกี่ยวกับอเมซอน
Arctic Circle ข้อมูลรูปภาพและความคิดเห็นที่ใช้ในห้องเรียนเกี่ยวกับขั้วโลกแถบArctic
Global Learn ติดตามนักเดินทางไปยังสถานที่ที่น่าสนใจพร้อมกับเรียนรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและสภาพภูมิประเทศนั้นๆ
Map Machine แผนที่ และข้อมูลสำหรับทุกประเทศในโลกนี้
Live Webcams รายการของ webcam แบบสดๆจากทั่วโลก
Holidays and Festivals ข้อมูลเกี่ยวกับวันหยุดและเทศกาลต่างๆของประเทศจากทั่วโลก
Flags of the World ธงประจำชาติของทุกประเทศ และธงที่เคยใช้ในแต่ละประเทศ
World Leaders เรื่องราวของราชวงศ์ในอดีตและปัจจุบันและผู้นำทางการเมืองของทุกประเทศ


Back to Top Copyright (C) 2001 Yindii Dot Com Co., Ltd. All rights reserved.
Do not duplicate original material without prior consent of Yindii.co