Yindii.com -- Thai Web Site for Education and Business
Yindii Home
Subjects

เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์
สุขภาพ
ภูมิศาสตร์
ดาราศาสตร์
ดนตรี
สังคม
Study Guide

Resources

การต่างประเทศ
สมัยรัตนโกสินทร์


Today in History
เลือกเดือนและวันและค้นหา
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
และวันเกิดและอื่นๆ

The Site

Yindii Home
Yindii English Club
Yindii ReferenceYindii School Zone > ประวัติศาสตร์


 เว็บไซต์ไทย
king_rajapisek ความเป็นมา ขั้นตอน พีธีการของ พระราชพิธีพรมราชาภิเษก
king_commander ข้อมูลเกี่ยวกับ จอมทัพไทย คทาจอมพล สายยงยศ กระบวนพยุหยาตรา พิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา และพิธีพระราชทานเครื่องราช
king_benjaraj ข้อมูล พร้อมรูปภาพเกี่ยวกับ เครื่องราชกกุธภัณฑ์ พระมหาเศวตฉัตร พระมหาพิชัยมงกุฎ พระแสงขรรค์ชัยศรี ธารพระกร วาลวิชนี และฉลองพระบาทเชิงงอน
king_sukhota ประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสุโขทัย และข้อมูล ประวัติ การครองราชสมบัติ พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัย อทิเช่น พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนบาลเมือง พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระเจ้าเลอไท พระเจ้าลิไท พระเจ้าไสยลือไทย พระมหาธรรมราชาที่ 3 และพระมหาธรรมราชาที่ 4
kruangraj ข้อมูล เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี และรายพระนามและรายนามผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี
king_lanjakorn พระราชลัญจกร คือตราที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้ประทับ กำกับพระปรมาภิไธยและประทับกำกับเอกสารสำคัญ ที่ออกในพระปรมาภิไธย เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงพระราชอำนาจ และพระราชลัญจกรประจำแผ่นดินหรือประจำรัชกาลนั้น
king พระราชประวัติพระมหากษัตริย์ของไทย ชีวประวัติบุคคลสำคัญในราชวงศ์ และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับราชวงศ์ไทย
history รวบรวมประวัติของชาวต่างชาติที่เคยเข้ามามีบทบาทในแดนสยาม นับตั้งแต่อดีตจนถึงเกือบปัจจุบัน อาทิ เช่น หมอบรัดเลย์, เฉกอะหมัด, ขันทีแต้เฮอ, คาร์ล เดอห์ริง, จิมป์ ทอมสัน และรวบรวมบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
angelfire.com ประวัติ และผลงานบุคคลสำคัญของไทย เช่น เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ,สืบ นาคะเสถียร เป็นต้น
kmother_chap พระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ และพระราชกรณียกิจ
thaimain.org พระราชประวัติของราชวงศ์ไทยทุกพระองค์ในพระบาทสมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9
three-b.geo เว็บไซต์ชีวประวัติ และข้อมูลเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ของไทย
heritage_king พระที่นั่งดุสิตมหาประสาท หมู่พระมหามณเฑียร หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระที่นั่งบริเวณสวนศิวาลัย พระที่นั่งบรมพิมาน ประตูรอบกำแพงพระบรมมหาราชวัง และป้อมรอบกำแพงพระบรมมหาราชวัง
thaifreeman ประวัติของคนที่เป็นสามัญชน ที่มีผลต่อสังคมไทย ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ อ.ปรีดี พนมยงค์ จิตร ภูมิศักดิ์ นายผี อัศนี พลจันทร สืบ นาคะเสถียร นำเสนอประวัติและผลงาน
Thailand_chakri พระราชประวัติของพระมหากษัตริย์ไทย ทุกพระองค์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 9
ram_web บอกประวัติความเป็นมาของพ่อขุนรามคำแหง ลำดับราชวงศ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และมรดกทางวัฒนธรรม
sanguo บอกประวัติความเป็นมาของเทพเจ้ากวนอู และตัวละครในเรื่องสามก๊ก
text_kalaya บอกประวัติความเป็นมาพระสุพรรณกัลยา
Garden_9510 พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
thaimain_monarchy ให้รายละเอียดพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
Thailand_monarchy บอกพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
Garden_9425 บอกพระราชประวัติ และผลงานพระราชนิพนธ์ ทั้งมีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
information_king4 พระราชประวัติโดยย่อ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
Shrine_6611 บอกพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชนิพนธ์ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
information_king5 บอพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อย่างละเอียด
Garden_9425 บอกพระราชประวัติและพระเกียรติคุณของพระนเรศวรมหาราช มีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ให้ดู
kularbnon บอกประวัติความเป็นมาของสุนทรภู่ และผลงานทางด้านทางด้านวรรณกรรม
Library_7749   แหล่งอ้างอิงเกี่ยวกับชีวประวัติ และรวมบทประพันธ์ของท่านสุนทรภู่ นิราศ นิทาน งานนิพนธ์อื่นๆ
DShis5story พระประวัติ พระราชประวัติ พระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ในหลวงรัชกาลที่๕ สมเด็จเจ้าฟ้าภาณุรังษี กรมพระปิยราชบพิตร เจ้าฟ้าเยาวมาลย์ เจ้าฟ้ายุคล เจ้าฟ้ามาลินี เจ้าฟ้านิภา และหม่อมแม้น
joomp69  รวบรวมประวัติ และผลงานที่น่าสนใจบางส่วน ของนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก พร้อมชมภาพสิ่งประดิษฐ์เก่าๆ
award2001 100 ปีสมเด็จย่า ข้อมูลพระราชกรณียกิจ ประวัติโดยละเอียด และรวมลิงค์เกี่ยวกับสมเด็จย่า
map_piyamaharaj บอกพระราชประวัติความเป็นมาของรัชกาลที่ 5 แนะนำสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่ 5
Learn More About Thailand ให้ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ ภาษา ดนตรี ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของไทย
lannaworld ข้อมูลสาระเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนา ประวัติบุคคลที่มีชื่อเสียง ที่สร้างคุณประโยชน์แก่ดินแดนล้านนา แนะนำอาหารล้านนา สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในล้านนา วัฒนธรรม ความเชื่อ และประเพณีของล้านนา เรื่องเล่าในล้านนา ทั้งนิทาน คำสอน ตำนาน คำขำขันของคนเมือง ข้าวของเครื่องใช้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน
SIAMGURU_COM รวมลิ้งค์มากมายที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
orachorn.com อารยธรรมมอญโบราณ วัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนเกาะเกร็ด ตั้งแต่อดีต จนถึง ปัจจุบัน ความเป็นมา อาชีพ ความเป็นอยู่
lanna_tha พระประวัติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
Phuket Culture แนะนำข้อมูลของมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี
viboon.com ประวัติบุคคลสำคัญของโลก
Militrary Intro ตำราพิชัยสงครามของ ซุนจู้ และ เง่าคี้
Leadership Intro หลักการปกครองแบบเจินกวน ของ ถางไท่จงฮ่องเต้
Leadership Intro ศึกษาปัญหา ภาวะผู้นำของ "ฮิตเล่อร์"
Leadership Intro นโยบายต่างประเทศและแนวความคิด ของท่านปรีดี พนมยงค์
Leadership Intro ศิลปะการใช้คนใน "สามก๊ก"
Dinosaur ยุคก่อนไดโนเสาร์กำเนิด, ยุคทั้ง 4 ของไดโนเสาร์, ทำไมไดโนเสาร์ถึงสูญพันธุ์, รู้มั้ยเมืองไทยก็มีไดโนเสาร์, ภาพไดโนเสาร์แต่ละพันธุ์
Ministee เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก, ชีวประวัติของบุคคลสำคัญและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์, ประวัติของนักวิทยาศาสตร์, ความรู้ทั่วไป
108ideas.com ติวเตอร์วิชาหลักของมัธยมต้น มัธยมปลาย
Anusorn ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาและเรื่องราวอื่นๆ
Thai History ประวัติศาสตร์แบบย่อๆของเมืองไทย
 เว็บไซต์ต่างประเทศ
TheHistoryNet ทุกหัวข้อเรื่องของประวัติศาสตร์ถูกเสนอไว้อยู่ในไซต์นี้แล้ว
WhoWhatWhen เลือกวันในแต่ละปีและค้นหาว่าใครเกิดในวันนั้นๆ
World Leaders เรื่องราวเกี่ยวกับราชวงศ์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งผู้นำทางการเมืองของทุกประเทศ
US History ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อเมริกาในทุกๆเรื่อง
20th Century News Stories เรียงลำดับเหตุการณ์ดังๆของศตวรรษที่ 20
History of Egypt รวมทุกเรื่องของประวัติศาสตร์อียิปต์
History Channel พื้นที่ที่น่าตื่นเต้นของหลายๆช่วงประวัติศาสตร์


Back to Top Copyright (C) 2001 Yindii Dot Com Co., Ltd. All rights reserved.
Do not duplicate original material without prior consent of Yindii.co