Yindii.com -- Thai Web Site for Education and Business
Yindii Home
Subjects

เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์
สุขภาพ
ภูมิศาสตร์
ดาราศาสตร์
ดนตรี
สังคม
Study Guide

Resources

Unit Converter
เทียบมาตราสิ่งต่างๆ


Decimal Multiples
and Prefixes


Physical Constants

 

The Site

Yindii Home
Yindii English Club
Yindii Reference



Yindii School Zone > ฟิสิกส์


 เว็บไซต์ไทย
hello_chemku  ความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ โครงสร้างอะตอม การค้นพบอิเล็กตรอน ทฤษฎีควอนตัน
admin2000 รวบรวมเนื้อหาของฟิสิกส์ ม.ปลายไว้ทั้งหมด พร้อมรูปและ animation ประกอบ
thai_nuclear ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรังสี พลังงานนิวเคลียร์ กัมมันตรังสี ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกากกัมมันตรังสี แหล่งข้อมูลพลังงานนิวเคลียร์ พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการป้องกันจากรังสี
siam_npp แหล่งพลังงานสำหรับผลิตไฟฟ้า,เทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ประยุกตืใช้ในประเทศไทย...
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรังสี....
school_library ความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ พลังงาน โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ฯลฯ บทความทางด้านฟิสิกส์ และการทดลองทางฟิสิกส์
schoolnet_education ความรู้ทางด้านวิชาฟิสิกส์ ในด้านไฟฟ้า คลื่น แสง นิวเคลียร์ เครื่องกล เทอร์โมไดนามิค
physicsclub รวมโปรแกรมทางวิทยาศาตร์ ตารางธาตุ แบบทดสอบทำฟิสิกส์ออนไลน์ และตอบปัญหาฟิสิกส์
sc_physics หนังสืออิเลกทรอนิกส์และแบบฝึกหัดออนไลน์ทางด้านวิชาฟิสิกส์ที่เป็นบทเรียนวิชาฟิสิกส์ 1- 2 กลศาสตร์เวกเตอร์ โลหะวิทยาฟิสิกส์ บทความพิเศษเรื่องการวัดรัศมีของโลก การทดลองเสมือนทางด้านฟิสิกส์ มีแบบทดสอบ และความรู้รอบตัว
anyweb รวมเว็บไซต์ภาควิชาฟิสิกส์ของทุกมหาวิทยาลัยทั่วโลก
X-ray Web เอ็กซเรย์ ข้อมูลรังสี การเตรียมตัวเพื่อตรวจรังสี``การตรวจพิเศษทางรังสี เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์``Ultrasound
solidy ไขข้อข้องใจด้านฟิสิกส์พร้อมสาระและเกร็ดความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์
SIAMGURU_COM รวมลิ้งค์มากมายที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์
EWS home page รวมเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
homevidya ที่รวมเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทั่วไป บทความ บทความวิชาการ ทริป เทคนิคต่างๆ ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ แนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ราคาคอมราคามือถือ รวมรูปวิทยาศาสตร์ รูปแบคทีเรีย ไดโนเสาร์ กระดานถามตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และรวบรวมหนังสืออนไลน์ทั้งวิชาการและทั่วไป รวบรวมหนังเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
kidkon.com รวมเรื่องวิทยาศาสตร์ ทั้งเคมี ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมุทรศาสตร์ ข้อมูลนักวิจัยไทย ข่าวสารวิทยาศาสตร์ และประวัตินักวิทยาศาสตร์
Quizy ให้บริการข้อมูลพร้อม ถาม-ตอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และความรู้เรื่อง กลศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา พร้อมเว็บบอร์ดเพื่อถามตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
Biotechnology KMIT'L แลกเปลี่ยนความเห็น และถามตอบ ทั้งวิทยาศาสตร์
Gencd2001 คลังข้อมูลของวิชาคณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ ถูกอัดรวมลงแผ่น cd-rom 1-2 แผ่นจัดวางไว้ที่ห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนมายีมไปเปิดดูที่บ้าน หรือ สามารถดูคลังข้อมูลนี้ผ่าน คอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ในโรงเรียน
ChulaOnline ค้นหาบทเรียนในแต่ละหลักสูตรด้วยการเลือก แผนการเรียนที่คุณต้องการทราบแล้ว คุณก็จะได้ทราบวิชาที่จะต้องเรียน และหัวข้อบทเรียน ในวิชานั้นๆ เพื่อทดลองเรียน ฟรี
108ideas.com ติวเตอร์วิชาหลักของมัธยมต้น มัธยมปลาย
SchoolNet: Physics ความรู้เกี่ยวกับเรื่องฟิสิกส์จาก Digital Library สำหรับ SchoolNet
Namtarn Science ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ และลิ้งค์
inScience ข่าวด้านวิทยาศาสตร์ ข้อมูล โพล เพลง และอื่นๆอีกมากมาย
 เว็บไซต์ต่างประเทศ
How Things Work สิ่งต่างๆทำงานได้อย่างไร ค้นหาคำตอบได้ในไซต์นี้
Visual Physics การเลียนแบบการทดลองฟิสิกส์ซึ่งเต็มไปด้วยสีสรรพ์และความสนุกสนานในการดู
The Physics of... ผลการค้นคว้าของนักเรียนหลากหลายหัวข้อเกี่ยวกับฟิสิกส์
Physics Connexion สนุกกับฟิสิกส์และข้อเท็จจริงรวมทั้งการ์ตูนและเรื่องขำขัน
PhysLINK ข่าวเกี่ยวกับฟิสิกส์ ข้อมูล ฟอรัมส์ และความสนุก ทั้งนี้ยังรวมถึงการถาม
ผู้รู้ซึ่งอนุญาตให้ผู้ที่เข้าไปในไซต์สามารถเสนอคำถามจากนั้นผู้รู้จะ
ตอบคำถามและส่งทางเว็บไซต์






Back to Top Copyright (C) 2001 Yindii Dot Com Co., Ltd. All rights reserved.
Do not duplicate original material without prior consent of Yindii.co