Yindii.com -- Thai Web Site for Education and Business
Yindii Home
Subjects

เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์
สุขภาพ
ภูมิศาสตร์
ดาราศาสตร์
ดนตรี
สังคม
Study Guide

The Site

Yindii Home
Yindii English Club
Yindii ReferenceYindii School Zone > สังคม


 เว็บไซต์ไทย
Thai Performance ข้อมูลด้านมหรสพไทย การแสดง และการละเล่นที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมเรื่องราวของมหรสพ มหรสพไทย การแสดงของไทย การละเล่นของไทย
heritage.siam เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองไทยรวมเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับเมืองไทย เช่น ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย
Garden/8135/50k รวบรวมภาพพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ครบรอบ 50 ปี ครองราชย์ในหลวง
Bangsai Arts and Crafts Village หมู่บ้านไทยสี่ภาค ที่รวบรวมบ้านไทย วิถีชีวิตความเป็นอยู่ หัตถกรรม และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากสี่ภาคของไทยไว้ในที่เดียวกัน
siam.to/abb รวมลิงก์ มากมายและยังให้บริการสาระเกี่ยวกับประเพณีไทย
lannaworld ข้อมูลสาระเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนา ประวัติบุคคลที่มีชื่อเสียง ที่สร้างคุณประโยชน์แก่ดินแดนล้านนา แนะนำอาหารล้านนา สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในล้านนา วัฒนธรรม ความเชื่อ และประเพณีของล้านนา เรื่องเล่าในล้านนา ทั้งนิทาน คำสอน ตำนาน คำขำขันของคนเมือง ข้าวของเครื่องใช้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน
esan.hypermart รวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว แต่ละจังหวัดของอิสาน และมีข้อมูลของจังหวัดอื่นๆในประเทศไทย
kanchanapisek แนะนำแหล่งธรรมชาติทั่วประเทศ แหล่งโบราณคดีที่สำคัญของไทยโดยบอกสถานที่ตั้ง ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ แนะนำประเพณีท้องถิ่นทั่วไทย ข้อมูลการละเล่นพื้นบ้านไทยในแต่ละจังหวัด
thaifolk แหล่งรวมความรู้เรื่องสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาของคนไทย การประพฤติ ปฏิบัติ การศึกษาอบรม และการสืบทอดวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
CapeCanaveral เป็นเว็บที่รวมเนื้อหาและรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาในวันสำคัญของไทย
Melayu Culture in Thailand วัฒนธรรมชาวมลายู หรือชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆ เช่น ประเพณี,การแต่งกาย,วิถีชีวิต,และอีกหลายๆอย่าง
melayu Culture วัฒนธรรมชายแดนทางใต้ ประเพณี การละเล่น ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม สูตรอาหาร กระดานข่าวสาร การ์ดอวยพร เพลงmidi และ ฯลฯ ที่เกี่ยวกับชาวมลายู
Exhibit ศิลปะและสถาปัตยกรรม, ศิลปะการแสดง และการละเล่นพื้นบ้าน, มรดกทางประเพณี, แนะนำสูตรอาหารเด็ดของชาวใต้
lanna20 เรื่องราวเกี่ยวกับล้านนา
lanna_thai เป็นเว็บที่ ที่เกี่ยวกับพื้นบ้านล้านนา พื้นบ้านล้านนา
khonthai.com นำเสนอ การดำเนินชีวีต การให้บริการคนไทยในด้านต่าง ๆ การประกอบอาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทย
wedding เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีการแต่งงานแบบไทยๆ
prapanee เป็นเรื่องเกี่ยวกับประเพณีไทย ต่างๆ เช่น พิธีทำขวัญ โกนจุก และอื่น โดยแบ่งตามช่วงอายุ และประเพณีตามเทศกาลหรือฤดูการ
tucrab ความรู้ และความบันเทิง เกี่ยวกับ ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ในส่วน สถาบันหลัก ทั้ง ๓ สถาบัน คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมไปถึง แหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญ ในประเทศไทย
thailure เว็บเกี่ยวกับความรู้เรื่องการทอผ้าพื้นเมืองของชาวๆไทยลื้อทั้งในอดีตและปัจจุบัน
Zodjang Unity Club หลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตคนพื้นถิ่นอีสาน และสาระหลากหลาย
ThaiTrip ศูนย์กลางรวบรวม เรื่องของไทย ประเพณีไทย วัฒนธรรมไทย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย
Phuket Culture ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดภูเก็ต อาทิ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ แหล่งศิลปกรรม และประเพณีของจังหวัดภูเก็ต
Lanna Update ให้ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของภาคเหนือ เรียนรู้เรื่องราวและ วิถีชีวิตชาวเหนือในปัจจุบัน, ศิลปะวัฒนธรรมล้านนา รูปภาพวัดและประเพณีของภาคเหนือที่น่าสนใจ
Isangate.com วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนอีสาน ศิลปวัฒนธรรมและเพลงพื้นเมือง ให้ความรู้เรื่องอักษรโบราณอีสาน สุภาษิตคำคม แนะนำภาษาอีสานวันละคำ
Extension Japan Homepage วัฒนธรรมญี่ปุ่น
Northeastern region of Thai ข้อมูลภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ลักษณะภูมิประเทศ ประเพณี พิธีพื้นเมืองอีสาน เช่น ประเพณีผีตาโขน ประเพณีไหลเรือไฟ บุญบั้งไฟ สุภาษิตอีสาน แนะนำชีวิตความเป็นอยู่ ที่คนท้องถิ่นอีสาน ที่ได้ประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมภาคอีสาน
kanchanapisek ความรู้และเรื่องต่างๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย
Know Thailand ความรู้รอบตัวเรื่อง สะพานที่ยาวที่สุดของไทย, ที่สุดของโลก 10 อย่าง
Gencd2001 คลังข้อมูลของวิชาคณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ ถูกอัดรวมลงแผ่น cd-rom 1-2 แผ่นจัดวางไว้ที่ห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนมายีมไปเปิดดูที่บ้าน หรือ สามารถดูคลังข้อมูลนี้ผ่าน คอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ในโรงเรียน
SchoolNet Thailand ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสังคมจาก Digital Library สำหรับ SchoolNet
ChulaOnline ค้นหาบทเรียนในแต่ละหลักสูตรด้วยการเลือก แผนการเรียนที่คุณต้องการทราบแล้ว คุณก็จะได้ทราบวิชาที่จะต้องเรียน
และหัวข้อบทเรียน ในวิชานั้นๆ เพื่อทดลองเรียน ฟรี

Back to Top Copyright (C) 2001 Yindii Dot Com Co., Ltd. All rights reserved.
Do not duplicate original material without prior consent of Yindii.co