Yindii Home

Yindii School Zone: Online Zoos
เว็บไซต์สวนสัตว์

Online Zoosat Yindii.com

   

 

 

นี่คือเว็บไซต์สวนสัตว์เป็นภาษอังกฤษแต่ถ้าท่านไม่เก่งภาษาอังกฤษ
ก็ไม่เป็นไรคุณก็ยังสามารถสนุกกับการดูรูปภาพของสัตว์ต่างๆได้

   
National Zoo of the U.S. ดูสัตว์ต่างๆไปกับ webcams  สดตลอดเวลา
   
Samutprakarn Crocodile Farm and Zoo ข้อมูลเกี่ยวกับฟาร์มจระเข้ของเมืองไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลก
   
Singapore Zoo รูปภาพ ความรู้ เล่นเกมเกี่ยวกับสัตว์ในระบบออนไลน์ พร้อมรายละเอียด
เกี่ยวกับ Night safari
   
Malaysia Zoo ค้นหาเกี่ยวกับสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ของประเทศมาเลเซีย รวมทั้งข่าวและ screensavers
   
Los Angeles Zoo ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และรูปภาพเกี่ยวกับสัตว์ในสวนสัตว์
   
AZA Photo Gallery รวมรูปภาพสัตว์ต่างๆจาก American Zoo Association
   
Oregon Coast Aquarium ทุกเรื่องเกี่ยวกับชีวิตใต้ท้องทะเล รวมทั้ง webcam ของ Keiko
ปลาวาฬคิลเลอร์เวลจากภาพยนตร์เรื่อง Free Willy
   
San Diego Zoo ข้อมูลในระบบออนไลน์กับสวนสัตว์ที่ดังๆ
   
Lincoln Park Zoo ข้อเท็จจริง   และรูปภาพเกี่ยวกับสัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในสวนสัตว์
   
   
   

Yindii Home | Best Thai | Yindii English Club | Yindii Sports
Yindii Forum | Yindii School Zone | Yindii Music | Yindii Movies
Yindii Football | Yindii Web Guide |
Yindii Clubs | Yindii E-cards