English Learning Software

New Software fom the English World / Yindii.com Team

        


Buy 3 for 550 baht and get 1 free!

Click for more software

 

English Conversation for Business -- ราคา 199 บาท

สนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้เรียนคนไทยที่เรียนแล้วสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิต
ประจำวัน เนื้อหาทันสมัย เป็นอีกผลงานของ Kristen Barendsen บทสนทนาบันทึกเสียงโดยเจ้า
ของภาษาโดยตรง ผู้เรียนจะพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้นด้วยการเรียนรู้
คำศัพท์ วลีที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ พร้อมแบบทดสอบในแต่ละบทสนทนามีดังนี้

Dialogue #1 Job Interview สัมภาษณ์งาน
Dialogue #2 Interview Questions คำถามในการสัมภาษณ์
Dialogue #3 Annual Performance Review การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
Dialogue #4 Fired ถูกไล่ออก
Dialogue #5 Insider Trading การซื้อขายหุ้นภายใน
Dialogue #6 Reschedule a Meeting การเปลี่ยนเวลานัดพบใหม่
Dialogue #7 Ask for a Discount ขอส่วนลด
Dialogue #8 Customer Service ฝ่ายบริการลูกค้า
Dialogue #9 Improve the Balance Sheet การปรับปรุงงบดุล
Dialogue #10 Declaring Bankruptcy ประกาศล้มละลาย
Dialogue #11 A Buyout การเหมาซื้อธุรกิจ
Dialogue #12 Product Upgrade การพัฒนาสินค้าให้ดีขึ้น
Dialogue #13 IT Problems ปัญหาด้านไอที
Dialogue #14 Corporate Identity เอกลักษณ์ขององค์กร
Dialogue #15 Inventory สินค้าคงคลัง
Dialogue #16 A Problem ปัญหา
Dialogue #17 New Team Member สมาชิกใหม่
Dialogue #18 Job Candidates ผู้สมัครสำหรับตำแหน่งงาน
Dialogue #19 Sales Figures ตัวเลขยอดขาย
Dialogue #20 Meeting a New Employee การพบพนักงานใหม่
Dialogue #21 A Business Decision การตัดสินใจด้านธุรกิจ
Dialogue #22 Corporate Corruption การคอร์รัปชั่นในองค์กร
Dialogue #23 Corporate Integrity ความซื่อสัตย์ในองค์กร
Dialogue #24 Moving Offices การย้ายออฟฟิศ
Dialogue #25 A Promotion การเลื่อนตำแหน่ง
 

Easy Listening -- ราคา 199 บาท
ประกอบด้วยกิจกรรม 25 กิจกรรมที่น่าสนใจ พูดโดยเจ้าของภาษา ด้วยการใช้ภาษา
อังกฤษแบบง่ายๆ พูดช้าๆ ผู้ใช้สามารถอ่าน transcript ในขณะที่ฟัง หรืออาจจะ
เปิดคำแปลภาษาไทยเป็นตัวช่วย หลังจากที่ฟังเนื้อเรื่องเสร็จแล้วผู้ใช้จะได้ทำแบบ
ทดสอบเพื่อทดสอบความเข้าใจ และสามารถเปิดดูคำแปลภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ
ยิ่งขึ้น ในตอนท้ายของแต่ละกิจกรรมจะมี listening recognition activity
(ฟังและเติมคำ) เพื่อช่วยให้ภาษาได้พัฒนาดียิ่งขึ้น

1. Giant Pandas หมีแพนด้ายักษ์
2. Mickey Mouse at 75 75 ปีมิกกี้เม้าส์
3. Freezing Food อาหารแช่แข็ง
4. Raising Chickens การเลี้ยงไก่
5. Tea May Help Fight Infection ชาอาจช่วยต่อต้านการเกิดโรค
6.Telemarketing การขายสินค้าและบริการทางโทรศัพท์
7.Walking to Better Health การเดินเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น
8.Freshman Fifteen นักศึกษาปีหนึ่ง
9.History of Television ประวัติโทรทัศน์
10.O'Hare International Airport สนามบินนานาชาติ โอ แฮร์
11. Controlling Garden Insects with Spiders การควบคุมแมลงในสวนด้วยแมงมุม
12. Growing Vegetables in the Shade การปลูกผักในที่ร่ม
13. How to Become a Fish Farmer จะเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาได้อย่างไร
14. How to Make a Solar Water Heater ทำเครื่องทำน้ำร้อนระบบโซล่าร์ได้อย่างไร
15. World Population by 2050 ประชากรโลก ในปี 2050
16. Adobe อะโดบี
17. Malaria Vaccine วัคซีนไข้มาลาเรีย
18. Television Dramas Help Save Lives ดาราละครโทรทัศน์ให้ความรู้ในการรักษาชีวิต
19. The White House ทำเนียบขาว /ไวท์เฮ้าส์
20.Leisure Activities กิจกรรมยามว่าง
21. Valentine's Day วันวาเลนไทน์
22.NASA นาซ่า
23. Groundhog Day วันกรานด์ฮอก
24. St. Patrick's Day วัน เซนต์ แพทริก
25. Sports Mascots แมสคอท / ตัวนำโชคในกีฬา

The Best of Yindii.com’s English by E-mail -- ราคา 199 บาท

ประกอบด้วยกิจกรรม 25 กิจกรรมที่น่าสนใจ พูดโดยเจ้าของภาษา ด้วยการใช้ภาษา
อังกฤษแบบง่ายๆ พูดช้าๆ ผู้ใช้สามารถอ่าน transcript ในขณะที่ฟัง หรืออาจจะ
เปิดคำแปลภาษาไทยเป็นตัวช่วย หลังจากที่ฟังเนื้อเรื่องเสร็จแล้วผู้ใช้จะได้ทำแบบ
ทดสอบเพื่อทดสอบความเข้าใจ และสามารถเปิดดูคำแปลภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ
ยิ่งขึ้น ในตอนท้ายของแต่ละกิจกรรมจะมี listening recognition activity
(ฟังและเติมคำ) เพื่อช่วยให้ภาษาได้พัฒนาดียิ่งขึ้น

กิจกรรมประกอบด้วย:

ด้วยการรวบรวมแบบทดสอบที่ดีที่สุดจากบทเรียน English by E-mail ของเว็บไซต์ ยินดี
ดอทคอม ที่มีสมาชิกรับบทเรียน กว่า 100,000 คน เป็นประจำทุกสัปดาห์ ซึ่งรวบรวมมาให้คุณ
ได้ศึกษากับแบบเข้มข้น

กิจกรรมประกอบด้วย
Listening Activity: ฟังบทความอ่านโดยเจ้าของภาษาและตอบคำถาม comprehension questions
พร้อมคำศัพท์สำคัญจากเนื้อเรื่อง
Vocabulary Learning with Tests: เรียนรู้คำศัพท์ใหม่พร้อมประโยคตัวอย่างและแปลเป็นภาษาไทย
Expressions: เรียนรู้ expressions ในหัวข้อสำคัญเพื่อช่วยให้คุณฝึกภาษาอังกฤษ
English Doctor Tips: คำแนะนำเกี่ยวกับภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยวชาญ
Idioms: เรียนรู้สำนวนพร้อมประโยคตัวอย่างและแปลเป็นภาษาไทย
Word Games: สนุกจากเกมคำศัพท์
Vocabulary Activities: แบบทดสอบหลากหลายเพื่อทดสอบความรู้ด้านคำศัพท์

 

Sight Words

Sight Words 1 Sight Words 2 Sight Words 3

ประมาณ 50-75% ของคำศัพท์ทั้งหมดที่ใช้ในหนังสือเรียน หนังสือประจำหนังสมุด หนังสือพิมพ์ และนิตยสารคือ sight words (การรู้และจำคำศัพท์จากการเห็น)
sight words แทบจะไม่ได้เป็นไปตามกฎหรือหลักการใช้ เราไม่สามารถนำหลักการออกเสียงตามตัวอักษรมาประยุกต์ใช้ได้ แต่เน้นการท่องจำ
sight words บางคำไม่สามารถสอนผ่านทางรูปภาพ แต่การสามารถจำคำศัพท์เหล่านี้ได้จะสร้างความมั่นใจและพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพของผู้ที่เริ่มเรียน หากบุตรหลานของท่านไม่รู้จัก sight words จะทำให้พวกเขาพัฒนาทักษะด้านภาษาได้ไม่ดีและไม่รู้สึก
สนุกกับการใช้ภาษาอังกฤษ

แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้:

Learn: บทเรียนแบบ step by step เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับศัพท์ใหม่
Practice: ผู้เรียนสามารถฝึกพูดตามและพิมพ์คำศัพท์
Play: เกมหลากหลายเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้

 

Ordering
การสั่งซื้อ (กรุณาระบุชื่อสินค้าที่ท่านต้องการ)

1. ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าธนาคาร หรือจ่ายเงินผ่านบัตร ATM

ธนาคารในกรุงเทพฯ
ธนาคารกสิกรไทยจำกัด สาขาสีลม บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 001-2-45098-4 ชื่อบัญชีนางนงเยาว์ ควาทซ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาสีลม บัญชีออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ 065-6-50610-3 ชื่อบัญชีนางนงเยาว์ ควาทซ์
ธนาคารกรุงเทพจำกัด สำนักงานใหญ่สีลม บัญชีสะสมทรัพย์
เลขที่ 101-7-43386-1 ชื่อบัญชีนางนงเยาว์ควาทซ์

ธนาคารในจังหวัดเชียงใหม่
ธนาคารกสิกรไทยจำกัด สาขาช้างคลาน บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 407-2-16746-0 ชื่อบัญชี บริษัท ยินดี ดอทคอม จำกัด

เมื่อท่านโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วกรุณา ส่ง Fax สำเนาการโอนเงิน
จำนวนเงินที่สั่งซื้อ และกรุณาระบุชื่อสินค้าที่ท่านต้องการ
พร้อมชื่อ ที่อยู่ของท่านมาที่
053 845218
หากว่าท่านไม่สะดวกที่จะ fax เอกสารมา ท่านสามารถส่งอีเมล์มาที่
bank@yindii.com พร้อมชื่อ, ที่อยู่ของท่าน, จำนวนเงินที่โอน
พร้อมหมายเลขอ้างอิงในใบเสร็จที่ท่านได้รับจากธนารคาร
หรือใบสลิปจาก ATM หรือ โทรศัพท์มาแจ้งที่หมายเลข 081 531-2067


2. ท่านสามารถชำระเงินด้วยธนาณัติ (กรุณาระบุชื่อสินค้าที่ท่านต้องการ)
ส่งธนาณัติมาที่ บริษัท ยินดีดอทคอม จำกัด
379 / 12 ซ. 5 ม.4 ต. หนองจ๊อม อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 50210 ( สั่งจ่ายที่ ปณ. แม่โจ้ 50290 )

3.  "English on Wheels (0-81531-2067)" เป็นบริการส่ง English World Products ถึงที่ทำงานและที่บ้านฟรีสำหรับผู้ที่สนใจสั่งซื้อ
ในเขตกรุงเทพฯ

เมื่อท่านสั่งซีดีตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป หรือ ซีดี 1 ชุด และสมัครสมาชิกนิตยสาร English World

หากท่านสั่งซื้อเพียงชุดเดียว ท่านก็ยังสามารถรับบริการจัดส่งถึงที่ได้ เพียงแต่จ่ายเงินค่าบริการเพิ่ม 20 บาท  เพียงท่านโทรศัพท์มาที่ 0-81531-2067 ท่านก็จะได้รับบริการที่แสนจะสะดวกสบายนี้ได้

For information call:
นงเยาว์ ควาทซ์
Managing Director
Yindii Dot Com Co., Ltd.
feedback@yindii.com
081 531-2067

Yindii Home